Copyright & disclaimer

© 2019 Forum Groningen

Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op onze website Storyworld.nl, blijven te allen tijde voorbehouden aan het Forum Groningen dan wel zijn licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Forum Groningen dan wel zijn licentiegevers.

Credits strip-, animatie- en gamekarakters:

Sonic © SEGA
Aloy © Guerrilla Games
Tom Poes © Stichting Het Toonder auteursrecht
Elsje © Hercules en Valkema
Shaun the Sheep and Shaun's image are ™ Aardman Animations LTD. 2020

Mis niks met
The Storyworld Gazette

Bring it on